Vodja proizvodnje | Oglasi za posao, Kragujevac

//Vodja proizvodnje | Oglasi za posao, Kragujevac

Vodja proizvodnje | Oglasi za posao, Kragujevac

Privredno društvo BULEVAR – resursi HR D.O.O. registrovano je i posluje kao podrška drugim kompanijama u sektoru obezbeđivanja i ustupanja ljudskih resursa, pružanjem kadrovskih usluga, tražimo

VODJA PROIZVODNJE

Opis posla:

 • Sprovođenje naloga nadređenih
 • Priprema proizvodnog plana i osiguranje njegovog izvršenja;
 • Sprovodjenje ličnih administrativnih obaveza na osnovnom nivou;
 • Učestvuje na sastancima vezanim za sprovođenje proizvodnog plana i problemima  vezanim za kvalitet;
 • Radi na tekućoj saradnji sa ostalim odsecima preduzeća kao i sa odsecima (Srbija/Poljska);
 • Stara se o sprovođenju zaštitnih mera na radu u celokupnom preduzeću kao i njihovu usaglašenost sa zakonom;
 • Rad na pripremi neophodnih dokumenata vezanih za obavljanje audita, njihovom praćenju i ažuriranju tokom godine kao i otklanjanju predočenih nedostataka;
 • Obezbeđuje nesmetani rad proizvodnje u svim segmentima uključujući i uspostavljanje novih tehnologija;
 • Izveštava o završnim rezultatima na kraju smene, popunjavanjem odgovarajućih izveštaja;
 • Izveštava o nivou škartova u proizvodnji, predlaže mere za njihovo umanjenje;
 • Zamenjuje rukovodioca preduzeća u slučaju njegove odsutnosti;
 • Preduzima odgovarajuće aktivnosti u slučaju pojave nepravilnosti u proizvodnji, kao i nepravilnosti  prijavljene od strane kupca;
 • Izveštava, predlaže mere koje dovode do bolje efikasnost i  rada preduzeća;
 • Vrši obuku i pripremu zaposlenih, kao i novih zaposlenih;
 • Obezbeđuje nesmetan proizvodni ciklus i rešava sve probleme vezane za problem kvaliteta kao i proizvodnog procesa;
 • Prijavljuje sve nezgode, profesionalna oboljenja i povrede – iz oblasti proizvodnje;
 • Brine se o svojoj i bezbednosti i kolega na radnom  mestu;
 • Obavezan je da adekvatno koristi lična zaštitna sredstva koja su mu izdata na korišćenje;

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme;
 • Vrsta stručne spreme – Tehnička škola – smer mašinstva i kompijuterskog modeliranja, Ugostiteljska škola;
 • Srednji ili napredni nivo znanja engleskog jezika;
 • Kompjuterske veštine: srednji nivo poznavanja rada na računaru MS Office i rad sa tabelama;
 • Posedovanje vozačke dozvole

Biografije možete poslati na email adresu: poslovi@hrbulevar.rs

Kandidati se mogu prijaviti na brojeve telefona HR Bulevar:

Tel: +381 11/630-6580

Tel: +381 11/630-3844

Tel: +381 060/3006-509

Više o ponudi poslova na sajtu www.ustupanje-radnika.com

Pogledaj savete

Pogledaj oglase za posao

2019-12-05T14:50:14+01:0005 / 12 / 2019|Poslovi|