Outstaffing radnika

//Outstaffing radnika
Outstaffing radnika2018-02-07T18:11:27+01:00

ŠTA JE OUTSTAFFING RADNIKA?

Outstaffing radnika predstavlja rešenje za obezbeđivanje dodatne radne snage, koja se pritom ne računa u interno zaposlene. Klijent identifikuje i regrutuje osoblje, ali formalno zapošljavanje se vrši preko Bulevar-a. Kada Klijent identifikuje pojedince koje želi na platnom spisku, BULEVAR će angažovati ovo osoblje kako bi obezbedio radni odnos i minimalne obaveze u vezi sa zaposlenjem.

Pored toga, Klijent definiše sve relevantne aspekte ugovora koji treba da bude zaključen između Bulevar-a i zaposlenih, na sledeći način:

 • Tip ugovora o radu
 • Dužina angažovanja zaposlenog
 • Probni rad
 • Visina zarade

PREDNOSTI OUTSTAFFING USLUGA

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih
 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova
 • Odsustvo rizika radnih sporova, te rizike preuzima pružalac usluga
 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije
 • Mogućnost zapošljavanja na bilo koji rok
 • Smanjenje pritiska na računovodstvo
 • Bez ograničenja u godinama starosti angažovanih izvršioca

ZAŠTO OUTSTAFFING RADNIKA?

Outstaffing radnika pored obezbeđivanja dodatne radne snage, koristan je i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima  koji se već nalaze u postojećoj kadrovskoj strukturi kod Klijenta i  koji više ne mogu biti zaposleni  u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga.

Česti razlozi za outstaffing radnika:

 • prevelika kadrovska administracija i arhiva
 • troškovi kadrovske službe i zaposlenih
 • česte fluktuacije radnika,
 • odluka o nabavci ekstrne radne snage (ustupanje ljudskih sresursa)

Sve odabrane radnike od strane Klijenta, koje on želi da postavi na plati spisak BULEVAR-a, zapošljavamo kao svoje radnike na ugovoreno vreme, u zavisnosti od potreba Naručioca-Klijenta, i dalje ih upućujemo  na rad  kod Naručioca.

Zaposleni nastavljaju da rade na prethodnom poslu i obavljaju iste radne zadatke, ali su prava i obaveze poslodavca  preneta na BULEVAR-resursi HR, koji zaključuje ugovore o radu, čuva dokumentaciju, plaća poreze i doprinose državnim fondovima u skladu sa zakonima. To je procedura u kojoj se radnici zvanično vode kao zaposleni u  BULEVAR-HR agenciji, a rade za Klijenta-Naručioca pod ugovorom.

Proces saradnje

Prepoznali ste interes?

Pogledajte proces saradnje.
Proces saradnje