Cenovnik

Cenovnik2018-02-07T18:11:27+01:00

CENA USLUGA

Prilikom ugovaranja naknade za svoje usluge, Bulevar-resursi HR  koristi različite vrste obračuna (satnice, dnevnice,  mesečne naknade, obračunski koeficijenti r. mesta itd.)

Provizija Bulevar-resursi HR, najćešće se ugovara u procentualnom iznosu od BRUTO II plate radnika, prema sledećem modelu:

Trošak po radniku=Bruto II zarada + provizija + PDV

Napomena: Bruto II zarada obuhvata neto zaradu radnika, uvećanu za sve poreze i doprinose u skladu sa Zakonom, topli obrok i mesečne troškove prevoza od kuće do radnog mesta i nazad.

Napomena: Klijenti imaju pravo na povraćaj PDV-a obračunatog u svakoj fakturi.

Cene usluga ustupanja ljudskih resursa mogu da budu izražene u ceni radnog sata Bruto sa svim porezima i doprinosima, i provizijom za usluge,  a prema cenovniku-ponudi  Bulevar-resursi HR.

Model obračuna:

Trošak po radniku=Bruto cena po satu x ostvareni sati  + PDV 

Poslednjeg dana u mesecu, za dugoročne poslove ili završetkom posla za AD-HOK poslove, Korisnik usluga /klijent/  overava i šalje  Pružaocu usluga-Bulevar ljudskim resursima, ostvareni radni učinak, i to br. dnevnica ili radne sate,  odnosno potvrdjuje ugovorenu cenu, a Bulevar fakturiše usluge angažovane radne snage /izdaje račun za izvršene usluge

PROVIZIJSKE GRUPE

BROJ ZAPOSLENIHFEE *PROVIZIJA
Za outstaffing uslugeNa bruto II obračun
1 – 10 zaposlenih6%
11 – 40 zaposlenih5%
41+ više zaposlenih4%
Kontakt

Želite da saradjujemo?

Pozovite nas ili pošaljite mail sa upitom.
Kontakt